و تو چه می دانی که زیارت اربعین چیست ؟ ایمان یعنی آن دختر بچه و مرد معلولی که از نجف تا کربلا روی دست خود را می کشیدند ...