استاد طاهرزاده در حین تفسیر قرآن کریم (سوره حجر) به بررسی و تبیین حماسه ی اربعین پرداخته اند.

سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده

 

 

نسخه متنی :

به زودی ...