استاد طاهرزاده در جلسه "شرح حدیث جنود عقل و جهل" به بررسی و تبیین حماسه ی اربعین پرداخته اند.

سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده

 

 

نسخه متنی :

به زودی ...