احادیث مربوط به پیاده روی اربعین از پیامبر و ائمه و سخن بزرگان : امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری ، مراجع تقلید ، حجت الاسلام پناهیان و ...

امام خمینی(ره): هر مکتبى هیاهو می خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مکتبى تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش توى سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمی شود.