نظافت و آراستگی مسیر پیاده روی اربعین 1438 ( جاده نجف - کربلا ) ، ویژه کربلا اولی ها ، با مشارکت و همیاری مجموعه های خودجوش مردمی ...