اتفاقاً امسال می کشنمون! اتفاقاً امسال بمب گذاری می کنند! چون اونجا توی صعودی ترتیبمون رو دادند، هی ما گفتیم بیست میلیون توی اربعین اومدیم خون از دماغ کسی نریخت ...

  

دانلود فایل ویدئویی

حجم : 5.64 مگابایت