لَن تَمحُوا ذِکرَنا
هرگز ذکر ما در تاریخ محو نمی شود.

تاریخ ما، یعنی همان تاریخی که با انقلاب قدسی حضرت روح الله آغاز شده، آغازیست بر پایان عصر حاکمیت نفس اماره و اومانیسم غربی . در این تاریخ که با افول تمدن مدرن همراه است، تمدنی دیگر از جنس تمدن انبیای الهی در صحنه حیات بشر ظهور نموده که نشانه های سبک حیات و مناسبات بشری در آن تمدن، در ظرف حرکت عظیم اربعین بعنوان بزرگترین مجتمع بشری قابل رؤیت است.
ما، جماعتی از جوانان انقلابی که موسسین و فعالین این وبسایت هستیم، به هیچ ارگان خاصی وابسته نبوده و صرفا به سبب دغدغه ای که نسبت به تبیین حقیقت جاری در این دوران داشتیم ، رسالت خود را در به تفصیل کشیدن آنچه در همایش عظیم اربعین در حال وقوع است دیدیم. و به همین منظور، ضمن تاسیس این سایت، با هدف تبیین ابعاد عمیق و باطنی حقیقت اربعین، اقدام به جمع آوری، دسته بندی و ارائه ی مطالب با رویکرد تفصیلی نسبت به حقیقت اربعین نمودیم.
امید است که این قبیل فعالیت ها، ممهد و زمینه ساز ظهور تمدن آخرالزمانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شود، ان شاء الله...