إن شاء الله که برادران و خواهران عزیز این شعر زیبا رو به خاطر بسپارند و هنگام خروج از موکب ها این گونه از میزبان تشکر کنند :

 

تشکر زائرین از خدام موکب های پذیرایی زیارت اربعین ، با نوای حاج میثم مطیعی
دریافت فایل صوتی (8.9 مگابایت)

 

أنتمُ الشُّرفاءْ ، أنتمُ الکُرماءْ

شما انسان های شریفی هستید ، شما انسان های سخاوتمند هستید
 
خِدمَةً للحُسینْ ، تَبذُلُونَ العَطاءْ

برای خدمت به امام حسین (ع) ... هر چه دارید را می بخشید ...
 
یا حسین یا حسینْ ، یا ضِیا کُلِّ عینْ ... 

یا حسین یا حسین ، ای نور هر دیده ...

 
زادَکُمْ ربُّنا ، نِعمةً و هَناءْ

پروردگار بر نعمت هایتان بیفزاید


شاکِرونَ لکمْ ، کُلَّ هذا السَّخاءْ

از شما به خاطر این همه سخاوت سپاسگزاریم

 

یا حسین یا حسین ، یا ضِیا کُلِّ عینْ

یا حسین یا حسین ، ای نور هر دیده