شامل بخش های سفرنامه ، داستان بلند ، خاطره ، دل نوشته و واقعه نگاری

محور های فراخوان : اجتماع عظیم مسلمانان در روز اربعین حسینی ، شور و شق زائران برای شرکت در واقعه پیاده روی اربعین ، ارتباط زائران در طول مسیر با یکدیگر ، سبک زندگی در اربعین ، پیام ها و تأثیرات اربعین