چهل نواهنگ از رازهای اربعین برگرفته از کتاب جدید استاد اصغر طاهرزاده با عنوان "اربعین حسینی، امکان حضور در تاریخی دیگر"

با همکاری صداپیشه گرامی آقای معین وصال

رازگویه شماره 1 : حب الحسین علیه السلام
دریافت فایل صوتی (2.95 مگابایت)
رازگویه شماره 2 : عهد اربعین
دریافت فایل صوتی (2.92 مگابایت)
رازگویه شماره 3 : مشعل نورانی حیات
دریافت فایل صوتی (2.98 مگابایت)
رازگویه شماره 4 : افق نورانی
دریافت فایل صوتی (3.05 مگابایت)
رازگویه شماره 5 : تجمع وحدانی
دریافت فایل صوتی (3.01 مگابایت)
رازگویه شماره 6 : عالم غیب درون
دریافت فایل صوتی (3.25 مگابایت)
رازگویه شماره 7 : قله های کرامت
دریافت فایل صوتی (2.83 مگابایت)
رازگویه شماره 8 : وفای به حق
دریافت فایل صوتی (2.67 مگابایت)
رازگویه شماره 9 : حب الحسین علیه السلام
دریافت فایل صوتی (2.86 مگابایت)
رازگویه شماره 10 : جادة محبت
دریافت فایل صوتی (2.35 مگابایت)

 

ادامه دارد و روزانه بروزرسانی می شود ...