روایتگری سردار احمدیان در اولین همایش ملی هیأت های فعال در عرصه اربعین (جامعه ایمانی مشعر)

  

دانلود فایل ویدئویی (با کیفیت زیاد) حجم : 111 مگابایت

دانلود فایل ویدئویی (با کیفیت متوسط) حجم : 26.9 مگابایت