روح کیفیت گرای جهان اسلام شیعه در یک توقفی بود که فکر می کرد می شود با مدرنیته در کنار این کیفیت گرایی ادامه بدهد. برای همین؛ اربعین بود، دین داری هم بود، اما تقابل تمدنی نبود.

پادکست صوتی از مصاحبه با استاد طاهرزاده ( 29 آبان 94 )
دریافت فایل صوتی (حجم 8.04 مگابایت)