روضه خوانی حاج مهدی رسولی درباره اربعین حسینی در اولین همایش ملی هیأت های فعال در عرصه اربعین (جامعه ایمانی مشعر)

  

دانلود فایل ویدئویی (با کیفیت زیاد) حجم : 37.5 مگابایت

دانلود فایل ویدئویی (با کیفیت متوسط) حجم : 15.3 مگابایت