مکان : نجف اشرف ، مسیر پیاده روی نجف تا کربلا و کربلای معلی

زمان : از 10 صفر به مدت 10 شب

سخنرانان : حجج اسلام آقایان میرباقری ، آقاا تهرانی ، حسینی قمی ، پناهیان ، ماندگاری و ...

مداحان : آقایان انسانی ، آهنگران ، حدادیان ، طاهری ، بنی فاطمه ، مطیعی ، رسولی و ...