دانلود 9 عدد فایل صوتی از سخنرانی های استاد طاهرزاده پیرامون اربعین حسینی که در جلسات مختلف از جمله جلسات تفسیر قرآن ، شرح حدیث و ... به آن پرداخته اند.

سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده در دانشگاه اصفهان اربعین 93
اربعین ظهور نتایج عاشورا (سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده)
اربعین ظهور نتایج توکل و یقین (جلسه 49 شرح حدیث جنود عقل و جهل)
اربعین نمایش شکست ناپذیری حرکت دینی (سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده)
اربعین ظهور ثمرات دین (جلسه 5 تفسیر سوره حجر)
اربعین باوری جهت جدایی اسلام اموی از علوی (سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده)
زیارت اربعین پایداری بر عهد حسینی (سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده)
سلوک اربعینی در مکتب حسینی (سخنرانی استاد اصغر طاهرزاده در اربعین89 )
اربعین و پایداری حرکت دینی (جلسه 2 تفسیر سوره ذاریات)
دریافت فایل صوتی (حجم 19.2 مگابایت)