سخنرانی استاد طاهرزاده

 

 

 

 

نسخه متنی :

امام معصوم در واقع دارند با این میقات با حسین، یک روحی را به بشریت می دهند. حضرت امام حسین مظلوم بودند . این مظلوم بودن به چه معناست؟ خیلی عجیب است. همچنین چیزی تا حالا سابقه نداشته است که یک فرزند پیامبر را دعوت کنند که آقا تشریف بیاورید ما را هدایت کنید و بعد ایشان را بکشند.
پایش امضا زدند خیلی زود        نامه را  تا زدند  خیلی زود 
نامه را  تا  نکرده  در واقـع        کوفیان جا زدند خیلی زود
کسانی که به امام حسین از کوفه نامه نوشتند و دعوت کردند اسم هاشون رو که نگاه کنید، این هایی که نامه نوشتند خواص اند. نامه ها هم زیاد است. منتها لحن نامه ها را که نگاه کنید معلوم می شود که توی این خواص طرفدار حق کدام ها جزو آن دسته ای هستند که حاضرند دینشان را قربانی دنیایشان بکنند، کدام کسانی هستند که حاضرند دنیایشان را قربانی دین بکنند.
این حرف ها که دیگر توجیه است که عبید الله نگذاشت و خفقان ایجاد کرد. مگر این ها کافی است برای این حرفا. یعنی شما چه حقی داشتید که کوتاهی کردید. یعنی در واقع امام مظلوم اند و شهید شده توسط کوفی ها هستند؛ نه توسط یزید و عبید الله .
حضرت در ظهر عاشورا با خود همان لشکریان صحبت کرد. یکی یکی اسم بردند. گفتند مگه شما برای ما نامه ننوشتید ؟ خورجین ها را آوردند نامه های اکثر این هایی که آمده بودند امام حسین را بکشند، نامه هاشان توی این خورجین ها بود .

دیر نارو به فکرشان آمد        دیر اما زدند خیلی زود

منظور عرضم این است که قضیه را باید آدم یادش باشد که در میقات اربعینی داریم با حضرت امام حسین این نکته را در میان می گذاریم که آقا ما قبول داریم که شما شهید شدید. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، یعنی این مظلوم بودن حضرت اباعبدالله دومی ندارد . اینجور یک مرتبه حضرت را اسیر الکربات و قتیل العبرات ...
اصل قضیه باید روشن بشه چرا شما از این طریق بهتر می تونید با امام مرتبط باشید این چه صفتی است. این اسیر الکربات، این غم و اندوه حسینی چه غم و اندوهی است که وقتی ما بشناسیم، قلبمان با حضرت سید الشهدا یک نحوه ارتباط پیدا می کند. غم حسین، غم از دست رفتن اسلام است. غم حسین، غصه ی امام حسین، این است که بهترین هدیه ی خدا دارد زیر تبلیغات منفی بنی الامیه بهش بی حرمتی میشود . یک غم فوق العاده مقدس است. هر انسانی به اندازه ای که از این جنس غم ها داشته باشد انسان است. غم های اهل دنیا که به درد نمی خورد. «غم غربت اسلام» غم است.