مداحی های فارسی - عربی میثم مطیعی عزیز درباره اربعین ...

کنار قدم های جابر ، سوی نینوا ره سپاریم ...


بردم از کوفه تا شام غوغا ، با خودم کربلای غمت را ...
با اشک غم همرازم و ... میسوزم و میسازم و ...
أربعینک تسوه یا بو سکنه کل ما بالعمر ...
یا لیتنی اَفدیکَ یا سبطَ الأمینْ ...