سفر اربعین ، بله برون حجت خدا برای حجت خداست! کی حاضره بله بگه و پای بله اش بایسته؟ به اعتقاد من هرکی میاد باید با اهل و عیال و خاندانش بیاد ... چون امام حسین با همه خانواده اش اومد ... قراره در این سفر امام حسین برای آقازاده اش امام مهدی از ما بیعت بگیره ... این یعنی لبیک گفتن به امام زمان که ما آماده ی ظهوریم ...

  

دانلود فایل ویدئویی    حجم : 29.4 مگابایت