شما روی این بمونید که چرا حضرت صادق علیه السلام وقتی طرف سؤال می کنه که چه ثوابی می برم از زیارت حضرت سید الشهدا پای با پای پیاده رفتن رو وسط می کشند ...

مصاحبه با استاد اصغر طاهرزاده اربعین 1395