دوستان من هدف غایی خلقت ما چیه؟ ملاقات خدا ادامه داره تا کِی؟ لحظه ی ملاقات خدا که تمام خستگی های دنیا رو از دل آدم در میاره بیرون تا کِی ادامه داره؟

پادکست سخنرانی استاد علیرضا پناهیان