مِهر بتان ورزیده ام ، زیبا فراوان دیده ام ، بسیار خوبان دیده ام ، اما تو چیز دیگری

  

دانلود فایل ویدئویی (با کیفیت زیاد) حجم : 117 مگابایت

دانلود فایل ویدئویی (با کیفیت متوسط) حجم : 3.6 مگابایت 

 

نسخه متنی :

مِهر بتان ورزیده ام

زیبا فراوان دیده ام

بسیار خوبان دیده ام

اما تو چیز دیگری

صدق و صفا را دیده ام

جود و سخا را دیده ام

عشق و وفا را دیده ام

اما تو چیز دیگری

شاه زمان ها دیده ام

صاحبقران ها دیده ام

فرمانرواها دیده ام

اما تو چیز دیگری

مهتاب ها را دیده ام

اعجابها را دیده ام

ارباب ها را دیده ام

اما تو چیز دیگری

گل های زیبا دیده ام

قدهای رعنا دیده ام

بسیار آقا دیده ام

اما تو چیز دیگری

نور نمایان دیده ام

خیل شهیدان دیده ام

صدها سلیمان دیده ام

اما تو چیز دیگری