امام حسین کاری کرد که مردم دیگر نجات پیدا کنند از جهالت. حالا اگر مردم استفاده نکنند اربعینی نخواهند داشت ...

پادکست سخنرانی استاد طاهرزاده