بد باشی تحملت می کنند برای اینکه ثواب دارد، خوب باشی تحملت میکنند چون خوبی. این هویت مهدوی است و شما در اربعین این را می بینید که خیلی راحت همدیگر را تحمل می کنیم...

پادکست صوتی از مصاحبه با استاد طاهرزاده ( 29 آبان 94 )
دریافت فایل صوتی (حجم 7.25 مگابایت)