زیارت اربعین مانور آخر الزمانی شیعه است .

سال اولی که بعد از سقوط صدام اربعین اتفاق افتاد رو شما یادتون میاد !؟

مصاحبه با حجت الاسلام محسنی ( 8 مهر 95 )