حاوی احادیث و معارف و نکات آموزنده درباره ی پیاده روی اربعین حسینی